Business Development in Turkije | Lexsu Consultancy

Governance, Risk Management en Compliance

Juridisch advies in Governance, Risk Management en Compliance

Governance', 'Risk Management' en 'Compliance' (GRC) zijn belangrijke begrippen geworden voor internationaal opererende bedrijven. Met name door de recente politieke ontwikkelingen en onrechtmatige handelingen zoals geld witwassen en overtredingen van sancties. Het management (waaronder aandeelhouders, investeerders en beleidsmakers) heeft de verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen.

GRC werkzaamheden zijn cruciale instrumenten om ervoor te zorgen dat wettelijke normen en regelgevingen worden nageleefd. Zo beschermt u uw bedrijf van onveilige en onethische handelingen. Lexsu consultancy kan u helpen met het verbeteren van deze punten.

Prof. Geoffrey Parsons Miller van de New York University Law School omschrijft deze begrippen duidelijk in de Aspen Casebook Series: The Law of Governance, risk management and compliance.

Governance

 “Governance verwijst naar de processen waarmee beslissingen met betrekking tot risk management en compliance binnen een organisatie” (Miller, 2017, blz. 31).  

Het begrip governance duidt op de aanpak en manier van besturen, de gedragcode en het toezicht hierop. Veelal complex met uiteenlopende lagen van verantwoordelijkheid, diverse afdelingen of kantoren en dienstbetrekkingen. Zo komt de formele structuur, volgens de organigram, in werkelijkheid niet altijd overeen met de informele structuur en de verdeling van macht of invloed.

Het uiteindelijke doel van governance is het opstellen en inzichtelijk maken van beleid die eficiënt en solidair functioneren mogelijk maken binnen de organisatie. Ofwel, het waarborgt de onderlinge verhoudingen tussen uiteenlopende rollen zoals bestuurders, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Risk management

“Risk managament verwijst naar de processen waarmee risico’s worden geidenfiticeerd, geanalyseerd, opgenomen in de strategische planning en ofwel verminderd door middel van risicobeheersings- en risicobeperkingstactieken of geacepteerd wordt als bijbehorend aan activiteiten die de organisatie wil uitvoeren” (Miller, 2017, blz. 32).

Met risk management brengt u risico’s op voorhand in kaart en kunt u met uw organisatie snel anticiperen. Hierdoor voorkomt u financiële of juridisch gevolgen. Het biedt tevens de kans op in te spelen op potentiële rendabele toekomstmogelijkheden. Het doel van risk management ligt niet in het elimeren van risico’s, maar de bewustwording dat de huidige bedrijfsactiviteiten verschillende gevolgen met zich meebrengt die invloed hebben op het succes en de missie van de organisatie.

Compliance

“Compliance verwijst naar de processen waarmee een organisatie haar eigen gedrag controleert om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de toepasselijke regels” (Miller, 2017, blz. 32).

In de context van de GRC heeft het begrip compliance echter een specifieke betekenis. Zo verwijst het naar de pocessen waarmee een organisatie ervoor probeert te zorgen dat haar werknemers en andere betrokken partijen voldoen aan de normen en regels die van toepassing zijn. Dit kunnen vereisten zijn geldende wet- en regelgeving, ook het naleven van interne gedragsregels behoren tot compliance legt prof. Geoffrey Parsons Miller uit in zijn uitwerking van de begrippen.

GRC diensten van Lexsu Consultancy

Lexsu Consultancy ondersteunt u graag bij de onderstaande GRC werkzaamheden:

 • Het evalueren, plannen en verbeteren van Governance, Risk management en compliance
 • Wij beoordelen als onafhankelijke partij het compliance programma en de processen
 • Het bieden van managementondersteuning
 • Voorbereiding en advies bij autoriteitscontroles
 • Interne auditfuncties
 • Communicatie en het procesmanagement met nationale en internationale autoriteiten
 • Compliance-trainingen geven m.b.t internationale sancties bij internationale investeringen, samenwerkingen en activiteiten.
 • Onderwijs en seminaars organiseren over compliance en risico’s.
 • Internationale sanctietraining (bewustwording van risico’s op het gebied van internationale sancties)
 • Het organiseren van seminar met betrekking op compliance en internationale sancties.
 • Passende software oplossingen met een IT specialist aanwezig waarin er een interne controle met betrekking tot sancties en regelgeving.
 • Het vaststellen, installeren en beheren van governance, risk en compliance software.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van een interne audit.
 • Open Source Intelligence (OSINT).
 • Het maken en evalueren van internationale contracten met betrekking tot sancties.
 • Het maken van procesflow praktijken op het gebied van GRC.
 • Het evalueren van compliance functies, risicobeheer, interne controle en interne audit. Eventueel nieuwe functies ontwikkelen en verbeteren.
 • Detectie, risico beoordeling en evaluatie met betrekking op sancties bij internationale investeringen en samenwerkingen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat governance, risk management en compliance elkaar overlappen en met elkaar verweven zijn, waarbij elk onderdeel een juridisch elementen bevatten. Denk aan nieuwe regelgeving op de internationale markt, rechterlijke uitspraken of besluiten van de raad van bestuur. Een advocaat en/of juridisch adviesbureau inschakelen is voor GRC een waardevolle toevoeging.

Lexsu Consultancy heeft een partnership met RegulusCORE op het gebied van GRC. Wij zijn een Internationaal team van experts, bankiers, ingenieurs en advocaten met een senior managementfunctie die zich elk op specialiseren op diverse rechtsgebieden per land.

Bronnen:
Miller, G. P. (2017). Introduction. In The law of governance, risk management and compliance (blz. 30-39). Uitgeverij Wolters Kluwer in New York.

Lexsu Consultancy is een full service adviesbureau. Neem daarom direct contact met ons op.

Lexsu Consultancy zorgt ervoor dat u het juiste advies krijgt en dat u een goede start maakt.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over management advies Turkse ondernemingen? Neem dan contact met ons op via het formulier. Wilt u liever bellen of een e-mail sturen? U kunt ons bereiken op +316 200 17329 of info@lexsuconsultancy.com.

Wilt u meer weten?

Aarzel niet om direct contact met ons op te nemen voor gedetailleerde informatie. 

Neem contact op

Wij komen zo snel mogelijk bij u terug met een reactie.

Website laten maken door Dotsimpel