Bedrijf Opstarten in Turkije

Bedrijf Opstarten in Turkije

Toetreding tot de Turkse Markt

Bedrijf Opstarten

Het kiezen van een bedrijfsvorm is een belangrijk aspect voor een investeerder tijdens de toetreding tot de Turkse markt. De Turkse markt is een kansrijke dynamische markt. Kennis van zaken en een goed netwerk zijn belangrijke kenmerken van een succesvolle investering in Turkije. Het is daarom in veel gevallen raadzaam om een joint-venture aan te gaan met een Turkse partner die de markt en de zakelijke cultuur heel goed kent en al een breed netwerk heeft opgebouwd in het land. In geval van samenwerking met een partner is het vaststellen van alle afspraken door middel van een deugdelijke Joint Venture overeenkomst en

Bedrijfsstatuten, een essentieel aspect.

Onafhankelijk van uw keuze om met of zonder locale partner te werken, is het altijd belangrijk om een juiste bedrijfvorm te kiezen.

Soorten           bedrijven         die       u          in         Turkije             kunt     opstarten,        kunnen we verdelen          in         drie hoofdcategorieën:

  1. Bedrijven   die    volgens   de    Turkse   handelswet   opgericht   kunnen    worden

(Incorpareted vorm) a- kapitaalondernemingen (Sermaye sirketleri)

a 1 :Limited Sirket (wel te vergelijken met de Nederlandse B.V.) a.2 Anonim Sirket (wel te vergelijken met de Nederlandse N.V.)

b- persoonsondernemingen (Sahis Sirketleri).

b.1 Kollektif Sirket (Collectieve Vennootschaap)

b.2 Komandit Sirket (Commandite Vennootschap - gedeeltelijk persoonsonderneming),

  1. Samenwerking/ partnerschap (Adi Sirket/ Unincorporated Vorm) Joint-venture, Business Association, Consortium
  2. Bedrijven die volgens de bijzondere wetgeving opgericht kunnen worden: Banks, privé finance institutions, verzekeringsbedrijven, financiële leasing bedrijven, factoring bedrijven, holdings, Foreign Currancy Exchange offices, bedrijven welke actief zijn in de Public warehousing, bedrijven in free trade zones, publicly held bedrijven onderwerp van de kapitaalmarkt recht, Coöperatieven.

Bij kapitaalondernemingen hebben aandeelhouders een beperkt risico met hun gegarandeerde kapitaal, terwijl bij persoonsondernemingen de vennoten persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Om deze reden hebben startende ondernemers in Turkije meestal een voorkeur voor kapitaalondernemingen .

Aangezien bij persoonsondernemingen zoals Kollektif Sirket (Collectieve Vennootschap) of de Komandit Sirket (Commandite Vennootschap - gedeeltelijk persoonsonderneming), privépersonen persoonlijk aansprakelijk zijn en aangezien het belastingtechnisch in het algemeen nadelig is, worden deze ondernemingsvormen zelden gekozen.

De ondernemingen met buitenlands kapitaal, opgericht volgens de Turkse Handelswet, hebben dezelfde status als de Turkse ondernemingen en zijn daarmee onderhevig aan dezelfde procedures als de Turkse ondernemingen.

Een bedrijfsvorm die buitenlandse ondernemers ook kunnen kiezen bij het opstarten van een bedrijf of bij het deelnemen in een bestaand bedrijf is, naast de bovengenoemde incorpareted bedrijfsvormen, de Partnerschap vorm (Adi Sirket). Deze vorm kent ook een persoonlijke aansprakelijkheid.

Joint ventures en consortiums worden als partnerschappen beschouwd. Hieronder vallen ook de partnerschappen die volgens samenwerkingsovereenkomsten worden opgericht en die de voornaamste eigenschappen van de bovengenoemde incorpareted ondernemingsvormen in de Turkse Handelswet niet hebben.

Hieronder in het kort informatie over sommige voorkomende ondernemingsvormen in Turkije.

De twee meest voorkomende ondernemingsvormen in Turkije zijn Limited Sirket (Besloten Vennootschap) en Anonim Sirket (Naamloze Vennootschap)

Anonim Sirket (Naamloze Vennootschap)

Anonieme vennootschappen zijn over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse N.V. (Naamloze Vennootschap). Deze ondernemingen zijn rechtspersonen en behoren tot de categorie kapitaalondernemingen. De onderneming heeft een vast kapitaal welke in aandelen is verdeeld.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn. Het minimale kapitaal bedraagt 50.000 TL.

De onderneming wordt bestuurd door een “raad van bestuur” en belangrijke beslissingen worden door de aandeelhoudersvergadering genomen.

De onderneming bestaat uit de volgende organen: algemene vergadering of de aandeelhoudersvergadering, raad van bestuur en raad van toezicht.

De aandelen van een Anonieme Vennootschap bestaan uit aandelen op naam (nama yazili hisse senedi) en aandelen aan toonder (hamiline yazili hisse senedi). Voor zover er in de ondernemingsakte geen bepalingen zijn opgenomen moeten de aandelen op naam worden gesteld.

Bij de overdracht van aandelen is er een belangrijk verschil tussen een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap. Zowel bij aandelen aan toonder als bij aandelen op naam, als ook bij ongecertificeerde aandelen is het niet verplicht bij de overdracht van een aandeel een notaris of een andere officiële instantie in te schakelen of de toestemming van een dergelijke instantie te vragen. Echter, de overdracht is pas geldig als aandelen op naam na goedkeuring van het raad van bestuur in het aandelenregister is opgenomen.

Anonim Sirket is in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een grote onderneming betreft.

Limited Sirket (Besloten Vennootschap)

Limited Sirket is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). Er moeten minimaal 1, maximaal 50 aandeelhouders zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Besloten vennootschappen moeten minimaal 10.000 TL als kapitaal inbrengen.

Deze onderneming heeft ook een vast kapitaal en wordt onder een handelsnaam opgericht. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun niet betaalde aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.

Besloten vennootschappen kunnen geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel bij besloten vennootschappen is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven door de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.

Indien partners elkaar goed kennen en vertouwen, is de Limited Sirketi in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.

Komandit Sirket (Commandite Vennootschap)

Komandit Sirket is gedeeltelijk persoonsonderneming en onder een handelsnaam opgericht. Er zijn twee soort vennoten in dit bedrijf:

  1. Komandite (Commandite) vennoot heeft onbeperkte aansprakelijkheid. Hij kan ook zijn werk en naambekendheid als kapitaal inbrengen.
  2. Komanditer (Commanditaire) vennoot heeft beperkte aansprakelijkheid tot door hem ingebrachte kapitaal. Rechtpersonen kunnen alleen komanditer vennoot worden. Komanditer vennoot heeft geen recht en/of plicht om het bedrijf te besturen.

Geen minimum kapitaal is vereist. De rechten en de plichten van de vennoten worden in de statuten bepaald.

Commandite Sirket is in Turkije een bedrijfsvorm die zelden wordt gebruikt, vanwege de onbeperkte aansprakelijkheid van de Komandite (Commandite) vennoot.

Kollektif Sirket (Collectieve Vennootschap)

Kollektif Sirket is persoonsonderneming en onder een handelsnaam opgericht. Aansprakelijkheid van de vennoten zijn onbeperkt. Geen minimum kapitaal is vereist en alle vennoten dienen privé personen te zijn.

De rechten en de plichten van de vennoten worden in de statuten bepaald. Vennoten mogen winst en verlies gelijkwaardig verdelen indien hierover geen andere verdeling in de statuten worden opgenomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de statuten, over het algemeen bij meerderheid van de vennoten genomen.

Kollektif Sirket wordt in Turkije ook zelden gebruikt door de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

Wilt u meer weten?

Aarzel niet om direct contact met ons op te nemen voor gedetailleerde informatie. 

Neem contact op

Wij komen zo snel mogelijk bij u terug met een reactie.

Website laten maken door Dotsimpel