Pendelen of Emigreren

Tekst: Mr. S.T. Ozyurt 

Pendelen of Emigreren (Nederland en Turkije)

Het kan voorkomen dat u, door uw werk of door een ander persoonlijk motief, gaat pendelen tussen twee landen. Volgens de Belastingdienst betekent pendelen dat u niet altijd permanent buiten Nederland woont (emigreert), maar tussen Nederland een een ander land regelmatig heen en weer reist.

Voor mensen die pendelen tussen twee landen, is het van belang om vast te stellen waar zij belastingplichtig zijn en waar zij verzekerd zijn voor de sociale zekerheden.

In beginsel bent u belastingplichtig en verzekerd voor sociale zekerheden in het land waar u permanent woont. Dit wordt ook wel uw hoofdverblijf genoemd.

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van bepaalde aspecten of u permanent in Nederland woont. U kunt denken aan aspecten zoals: waar u het meest van de tijd verblijft, waar u werkt, waar uw partner woont en werkt, waar uw kinderen wonen en studeren, waar u verzekerd bent of waar u een huisarts heeft.

Als u emigreert of op grond van de remigratiewet uit Nederland vertrekt, zal Nederland niet meer uw hoofdverblijfplaats zijn en woont u dus permanent in het buitenland. 

Hoe lang mag u buiten Nederland verblijven indien uw hoofdverblijf Nederland is?

- Als u Nederlandse nationaliteit heeft en in een periode van en jaar langer dan 8 maanden buiten Nederland woont, betekent het dat uw hoofdverblijf niet Nederland is. Deze 8 maanden kunnen berekend worden over elke willekeurige periode van 12 maanden. Het gaat dus niet altijd per kalenderjaar. In dit geval dient u zich altijd uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij uw gemeente in Nederland. Anders kunt u boete krijgen.

- Als u een Nederlandse verblijfsvergunning heeft voor een bepaalde tijd, mag u niet meer dan 4 maanden aaneengesloten buiten Nederland wonen. Anders vervalt uw verblijfsvergunning.

- Als u een Nederlandse verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd, mag u niet meer dan 6 maanden aaneengesloten buiten Nederland wonen. Anders vervalt uw verblijfvergunning. 

Pendelen heeft gevolgen voor uw rechten;

Als u een uitkering heeft:

Uw uitkering kan stopgezet worden als u langere tijd buiten Nederland verblijft.

- Met een AOW-uitkering naast uw pensioen, mag u in totaal niet meer dan 6 maanden per jaar in het buitenland verblijven.

- Met een AIO-uitkering (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) naast een AOW-uitkering, mag u niet langer dan 13 weken per jaar in het buitenland verblijven.

- Met een WAO- of WIA uitkering kunt u, na toestemming van het UWV, pendelen en mag u niet meer dan 6 maanden per jaar buiten Nederland verblijven.

- Met een Bijstandsuitkering voor personen die jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd, geldt een maximum verblijfsduur van 4 weken per kalenderjaar.

Als u sociale huurwoning heeft:

In het algemeen eisen woningcorporaties dat u tenminste 6 maanden per jaar in uw woning verblijft. Anders kan uw huurcontract beëindigd worden. Sommige woningcorporaties kunnen andere regels hanteren. Dat kunt u in uw huurcontract raadplegen. Het is raadzaam dat u dit overlegt met uw woningcorporatie. 

Uw zorgverzekering:

Als u in Nederland woont bent u verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. U moet uw zorgverzekering stopzetten als u permanent buitenland woont. Als u wilt pendelen en u twijfelt over uw situatie, dan kunt u een toets aanvragen bij het SVB om een besluit te verstrekken of u verzekeringsplichtig bent voor de Wlz (wet langdurige zorg).

Als u emigreert/remigreert naar Turkije:

Emigratie betekent dat u in het buitenland gaat wonen en daar dan ook belastingplichtig wordt. Remigratie betekent dat u weer terug naar uw oude woonland gaat verhuizen en daar dan ook belastingplichtig wordt. Bijvoorbeeld, als Turken vanuit Nederland weer terug naar Turkije verhuizen, dan remigreren zij naar Turkije.

Als u permanent in Nederland woont, dan betaalt u over het algemeen in Nederland belastingen en premies voor de volksverzekeringen (bijv. AOW, WLZ).

Als u naar het buitenland emigreert/remigreert, en er geldt een belastingverdrag tussen uw woonland en Nederland waarin staat dat u alleen in uw woonland belasting hoeft te betalen over uw inkomsten vanuit Nederland, kunt u een vrijstelling krijgen voor het betalen van belastingen in Nederland. Deze vrijstelling vraagt u aan via het formulier Aanvraag Vrijstelling van loonheffing van de Belastingdienst.

Wat maakt Turkije bijzonder voor emigratie en remigratie?

Er is geldt een verdrag tussen Turkije en Nederland om dubbele belasting te voorkomen.

Als u uitgeschreven bent in Nederland en in Turkije bent ingeschreven, hoeft u in Nederland geen belasting meer over uw pension te betalen. Daarnaast wordt er ook in Turkije geen belasting ingehouden op over pensioen. Dat betekent dat u uw bruto pension bedrag, in Turkije netto uitbetaald zult krijgen. Dit maakt Turkije een aantrekkelijke land voor emigratie of remigratie. Met name voor de mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Het AOW en de inkomensondersteuning AOW worden ook in Turkije uitbetaald conform het verdrag tussen Turkije en Nederland.

Elk jaar dat u verzekerd bent voor de AOW in Nederland, bouwt u 2% AOW op. U kunt AOW opbouwen tot uw AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor elk jaar dat u buiten Nederland woont, krijgt u 2% minder AOW omdat u geen AOW kunt opbouwen als u permanent buiten Nederland woont.

Uw Nederlandse nationaliteit:

  • Als u alleen de Nederlandse nationaliteit bezit:

Zolang u geen afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit, kunt u deze nooit verliezen als u buiten Nederland woont.

  • Als u een dubbele nationaliteit heeft, dan dient u om uw Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden:

- uw Nederlandse paspoort altijd op tijd verlengen, of;

- op tijd een verklaring van Nederlanderschap aanvragen, of;

- minimaal 1 van de 10 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of binnen de EU wonen.

Website laten maken door Dotsimpel